Verksamhet - IT

Verksamhet - IT

 

Hur har du det med din verksamhet och IT?


Utvecklingen inom IT har varit, och är, en spännande resa! Hur verksamheter använder sig av IT och hur det fungerar är också spännande! Arbete med verksamhetsstrategi behövs!


Tycker du att det är svårt att formulera funktionskrav, strategier och diskutera möjligheter när det gäller din verksamhet och IT-stöd?


För verksamheter som inte har IT som huvudverksamhet innebär det strategiska arbetet bland annat att hitta och beskriva behovet av stödprocesser för att därefter kommunicera detta vidare. För dessa verksamheter innebär IT en av flera stödprocesser. Ofta kan det vara utmanande att beskriva sina funktionella behov av IT och att nå fram till tydliga överenskommelser när det gäller vad som behövs och hur det ska fungera.


För verksamheter med IT som huvudverksamhet bör arbetet med verksamhetsstrategi omfatta hur behovet av de tjänster som levereras ska identifieras, tas fram och kommuniceras. Det IT-strategiska arbetet syftar till att uppfylla övrig verksamhets strategi och mål.


Oavsett verksamhet är det strategiska verksamhetsarbetet och det IT-strategiska arbetet många gånger ett utmanade arbete där kommunikation och delaktighet mellan olika grupper ofta är nyckeln.


Jag erbjuder stöd i det strategiska verksamhetsarbetet och inom IT-strategiskt arbete till ledare och grupper som både arbetar med IT och annan verksamhet.


Kanske behöver du en IT-coach?


Låter det intressant? Välkommen att kontakta mig på: Ulrika@Ringeborn.seBehöver ni en IT-coach?Jag erbjuder stöd i det strategiska verksamhetsarbetet och inom IT-strategiskt arbete till ledare och grupper som både arbetar med IT och annan verksamhet.

 


Copyright Ringeborn.se © All Rights Reserved 2022