Om Ulrika


Vem är Ulrika?"IT är svaret men vad är frågan?"

                                                                Okänd


Med erfarenhet från IT sedan början av -90-talet återkommer jag ofta till detta citat. Många verksamheter möter utmaningar i att få eller i att kunna leverera fungerande IT och upprepar ofta samma försök om och om igen.


Jag heter Ulrika Ringeborn har sedan början av -90-talet arbetat med olika områden inom IT. Från början arbetade jag praktiskt med bland annat supportverksamheten och nätverksarbete, men från mitten av -90-talet har jag haft olika ledande roller på olika nivåer, t ex arbetsledare, projektledare, IT-chef, intern IT-konsult, IT-strateg.


Jag har sedan mitten av -90-talet arbetat med IT i den akademiska världen på högskole- och universitetsnivå. Sedan mitten av -00-talet arbetar jag också som IT-strateg i förvaltningsledningen för ett nationellt konsortium avseende ett system för studieadministration inom högre utbildning i Sverige, Ladok.


Jag har en fil. mag. i Informatik som är en akademisk utgångspunkt för IT-arbete. Jag har också gått andra utbildningar inom ledarutveckling, krishantering, förändringsprocesser, workshopledning, olikhet som tillgång, PENG-analys, mm.


"Datorer är hårda, människor är mjuka?"

                                                                    Okänd


I mitt arbete fokuserar jag på ledarskaps-, grupp- och individutveckling i kombination med verksamhetsstrategi och IT-strategiskt arbetet.

Min erfarenhet är att för att få fungerande verksamhet bör detta gå hand i hand. Detta innebär förståelse för verksamhet, grupp och individ.


I rollen som ledare är det viktigt att arbeta med att utveckla sig själv för att därmed kunna bidra med gott ledarskap och utveckling för andra. Som ett led i detta har jag gått UGL-utbildning (Utveckling Grupp Ledare) som är en vedertagen modell för ledarskapsutbildning.

 


"Livet är lidande?"

                                                                   

Buddha, den första av 
de fyra "ädla sanningarna"


När man till fullo inser denna sanning och accepterar sitt beteende blir fokus att hitta möjligheter för förändring och utveckling, i stället för att hitta ursäkter och förklaringar.


Jag har utbildat mig både inom psykologi och inom socialpsykologi på universitetsnivå för att bredda min kunskap om människors beteende. För att ytterligare kunna erbjuda möjligheter till utveckling är jag också Certifierad Internationell Coach, enligt ICC standards (International Coaching Community).


Jag ingår i SUHFs (Sveriges Universitets- och Högskoleförbund) mentorsnätverk som mentor där det bland annat ingår samverkan med adepter. 


Jag har erfarenhet av att planera och genomföra grupp- och kompetensutveckling.


Sedan några år har jag också valt att utveckla en av mina kreativa sidor genom mitt författarskap och jag har en filosofie masterexamen i Kreativt skrivande.


I mitt arbete fokuserar jag på ledarskaps-, grupp- och individutveckling i kombination med verksamhetsstrategi och IT-strategiskt arbetet.Min erfarenhet är att för att få fungerande verksamhet bör detta gå hand i hand. Detta innebär förståelse för verksamhet, grupp och individ.


Copyright Ringeborn.se © All Rights Reserved 2022