Författarskap

Författarskap

Jag erbjuder seminarier kring kreativitet, författarskap och vad det innebär

samt kreativa inspirationsövningar för personalutveckling.


Bra som annorlunda inslag vid personaldagar, avdelningskonferenser,

bokcirkeln, mm!

Här är min tredje bok!

Sinnligt kviller är en samling fristående dikter som alla berör det återkommande i tillvaron, det som upprepar sig nästan som om det går runt i oändliga kretslopp.


Beställ boken av mig här.

Här är min andra bok med korta noveller!

Att komma hem är en samling av korta noveller som gränsar till prosalyrik. Berättelserna är olika tolkningar av vad känslan av att komma hem kan vara. Betraktelserna fångar tankar och upplevelser genom poetiska reflektioner av olika perspektiv på det gemensamma temat.


Beställ boken av mig här!

Ulrika Ringeborn belönas med författarpris

Linnéuniversitetets Kulturråd har delat ut sitt författarpris till Ulrika Ringeborn, student vid kursen Kreativt skrivande, för diktsamlingen Gentryck.

Motiveringen lyder: Ulrika Ringeborn skapar kompakta och intensiva dikter, i vilka den strama formen pulserar av det laddade och minutiöst uppbyggda innehållet. Det sistnämnda erbjuder vackra, skarpa och nyskapande uttryck med hjälp av en återhållsam och ändå dynamisk rytm. Således visar hennes lyriska värld oväntade sidor i en avslöjande klarhet.

 

Boken kan beställas av mig här.

Recension från Helsingborgs Dagblad 2010-07-10:


Det inre trycket


Ulrika Ringeborn säger, angående titeln på sin debut: "Gentryck är min egen omtolkning av ordet genljud, som avser ljud som uppstår när ett annat (starkt) ljud återkastas. (…) Ett intryck som uppstår när ett annat intryck förmedlas."

Det ena ger det andra, alltså – ja, varför inte, mycket av Ringeborns tankevärld rör sig kring just förvandlingen, metamorfosen. "Gentryck" består av fyra namngivna delar: "Värld", "Kropp", "Natur" och "Själ". Ringeborn har med denna samling vunnit Linnéuniversitetets kulturråds författarpris, och dikterna har tillkommit på en kurs i kreativt skrivande. Ordet "tryck" – som i intryck, gentryck eller avtryck – är centralt, och behandlar i olika variationer det faktum att allting lämnar spår efter sig, allting lämnar prägel på vad det vidrör eller berör. Därmed sker en ständig transformation.

 

I "Natur" blir förvandlingsmetaforerna som starkast. Ringeborn använder sig av den slingrande växten som famnar, fångar, kramar sönder och slutligen förenar sig med människan, uppgår i henne. Kanske är det hela också en sexuell akt, en befruktning:

Min silhuett börjar lösas upp; min hand som lutar mot mossan mörknar sakta. Mina fötter: seniga trädrötter; vattnet som sugs in i dem kittlar svagt. Mitt hår: pilträdets rasslande tunna grenar. Jag vajar vekt fram och tillbaka i stiltjen.

 

Formen är stram, dikterna är lika långa och av samma grafiska utseende, stränga rektanglar innehållande beskärda delar koncentrerad sinnlighet. Det är förtätat och kompakt, men kanske lite spretigt kvalitetsmässigt. Ibland tappar uttrycken och metaforerna sina genomträngande egenskaper, när uttrycket i stället för att bli kokas ned till sin mest koncentrerade form i stället stundtals tappar i intensitet.

Men "Gentryck" är ändå en fin liten debut. Jag tycker att Ringeborn ska fortsätta på naturtemat, där språket slår ut i full blom.

Det är också naturen som står som bärare av poesin i en vacker bild:

 

I dropparna: de gamla dikterna.

Sparas från glömskan;

vattnas med i ovetande själar.

 

Johanna Gredfors Ottesen


Ur Sinnligt kviller:

 

Vid foten av åldereken

vilar begravd frukt.

Sekelväntat

efter sprickbildningens sekund.

 

I innanmätets murkna ved

kärlristning som av födslovånda.

 

Urkraft brister höljet.

Mot ljuset tränger skottet,

obändigt.

Fullbordat.Ur Att komma hem:

 

Kroppen längtar till högländerna.

Den sträva andedräkten från bergens hjässor tumlar ned mot vaderna.

Doften av envist strävande ljung framkallar minnen av frihet.

Det är med svikt i stegen som vandringen går uppför.

Genom klistriga dimstråk och förbi karga buskar som rispande griper efter blodfyllt liv.Ur Gentryck:

 

Min silhuett börjar lösas upp; min hand som lutar mot mossan mörknar sakta.

Mina fötter: seniga trädrötter; vattnet som sugs in i dem kittlar svagt.

Mitt hår: pilträdets rasslande tunna grenar.

Jag vajar vekt fram och tillbaka i stiltjen.


Copyright Ringeborn.se © All Rights Reserved 2022